Yakup OTGÖZ

Taşınmaz İhale İlanı 7/08/2019 İhale Tarihli

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 07/08/2019 Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kiralanacaktır. Taşınmazların kira süresi 3(Üç) yıllık olarak yapılacaktır. İhale  07/08/2019’ da  saat 10.00 ’da başlayacaktır.

Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;

SIRANOTAŞINIR,TAŞINMAZIN MAH./ MEVKİİDUKKAN NOADANOPARSELNOYÜZÖLÇÜMÜ  M²    CİNSİMUHAMMEN BEDEL TLGEÇİCİTEMİNAT TLİHALESAATİ
 1KAYADİBİ/SAKLIKENT1  8,00Dükkan39.600,001.188,0010.00
  2KAYADİBİ/SAKLIKENT2  8,00Dükkan36.000,001.080,0010.10
  3 KAYADİBİ/SAKLIKENT3  8,00Dükkan36.000,001.080,0010.20
  4KAYADİBİ/SAKLIKENT4  8,00Dükkan36.000,001.080,0010.30
  5KAYADİBİ/SAKLIKENT5  8,00Dükkan36.000,001.080,0010.40
  6KAYADİBİ/SAKLIKENT6  8,00Dükkan36.000,001.080,0010.50
  7KAYADİBİ/SAKLIKENT7  8,00Dükkan36.000,001.080,0011.00
  8KAYADİBİ/SAKLIKENT8  8,00Dükkan36.000,001.080,0011.10
  9KAYADİBİ/SAKLIKENT    9  8,00Dükkan36.000,001.080,0011.20
 10KAYADİBİ/SAKLIKENT   10  8,00Dükkan36.000,001.080,0011.30
 11KAYADİBİ/SAKLIKENT11  8,00Dükkan36.000,001.080,0011.40

                Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)      İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı      

b)       Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

                                                                                                                        Ali BABACAN

                                                                                                       Mali Hizmetler Müdürü